Informacja o wyborze dostawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania ofertowego

Informacja w załączniku

 

Informacja o wyborze dostawcy